Årsmøte 2015

Referat fra årsmøte i Land hundeklubb Torsdag 12.02.15

9 av klubbens medlemmer var til stede på Land Hundeklubbs årsmøte, som var på
rådhuset den 12.02.15

1.Godkjenning innkalling og dagsorden:
Mina Scheie ønsker alle velkommen, så leste hun gjennom innkallingen med dagsorden å den ble godkjent.

2.Valg av møteleder:
Mina Scheie ble valgt til møteleder.

3.Valg av referent:
Susanne Kristiansen ble valgt til referent.

4.Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll:
Kari M.Stubberud og Kristin Loe ble valgt.

5.Årsmelding 2014:
Møteleder leser årsberetningen fra styret,ingen kommentarer

6.Revidert regnskap:
Regnskapet har blitt revidert av Marianne Voje,ingen kommentarer.

7.Budsjett 2015:
Marie Therese gikk igjennom budsjettet og det ble godkjent.

8.Valg av representanter til nytt styre:
Mina leste valgkomiteens instillinger og forslag som har kommet inn.

Leder: Mina Scheie, 1 år igjen
Nestleder: Inger Sveen
Kasserer: Marie Thererse Sundvold
Sekretær: Susanne Kristiansen, 1 år igjen
Styremedlem: Lars Magnus Bjerke, 1 år igjen
Vara 1 : Kari M. Stubberud, gjenvalg
Vara 2: Mai Linn Brandtzæg
Revisor: Øyvind Ulsaker
Vararevisor: Odd Are Lilleeng
Valgkomite: Simen Sveen, 1 år igjen
Valgkomite: — mangler—-
Vara til valgkomiteen: Kristin Loe

Alle ble klappet fram !!

9.Innkommende saker: Ingen innkommende saker.

Etter møtet koste vi oss med kaffe, brus, kaker og rundstykker, som flinke styremedlemmer hadde ordnet. Ble utdelt blomt til Kristin loe og en gave til den snart nye statsborgeren 🙂

NB: Neste år MÅ vi få med flere på årsmøtet !!!!

Reklamer
%d bloggere like this: