Årsmøte 2012

Årsmøte 2012

1.Leder Else Lillian Njaastad åpnet årsmøtet.

2. Innkallingen er godkjent med merknad om at det var brukt feil logo

3.Møteleder: Else Lillian Njaastad
Referent: Trine Torp Didriksen
To til å skrive under på referatet: Ingunn Holmen og Bente Hagelund.

4. Årsberetningen fra styret ble lest opp av Else Lillian Njaastad. Godkjent
Årsberetningen til agility gruppa ble lest opp av Hallvar Foss. Godkjent
Årsberetningen til bruksgruppa ble lest opp av Trine Torp Didriksen. Godkjent
Årsberetningen til lydighet og miljø gruppa ble lest opp av Rita Tåje. Godkjent

5. Regnskapet ble lest opp  av Ingunn Holmen. Merknad: Spørsmål om hva andre utgifter i regnskapet er.
Ingunn Holmen informerte om at dette er  speilene til innendørs lokalet, annonser i Oppland Arbeiderblad, Land
Trykkeri, postboksen og lunsj på NKK sitt  Organisasjonskurs  i mars. Regnskapet ble så godkjent med
anmerkning.

6. Innkomne saker var div lovendringer som klubben er pålagt å endre fra NKK og forslag på endring av
årskontigentet i klubben

Lovendringer:
Merknad: Stifftelses året for  Land Hundeklubb er 2002, ikke 2000 som det sto der.
Endre § 4-3 – siste linje endres til at det er Årsmøtets oppgave å velge en til å representere klubben på Norsk
Kennel Klubb avd. Hedmark/Oppland sitt årsmøte.

Kontigent
Forlsag på å endre kontigentet fra 200 kroner til 250 kroner. Dette da vi forventer større driftskostnader med
tanke på planene om å få vår egen plass. Nå låner vi privat eiendom i et industriområde.
Dette ble godkjent.

7. Aktivitetsplanen for 2012
-må endres pga. diverse datoer som må komme på plass, på blant annet kurs og Dokkadager.
Ble godkjent med merknad.

8.Budsjett
Budsjettet må endres på inntekter med momsrefusjoner.
Godkjent med merknad.

9. Valg

Leder 2 år:                                       May Lisbeth Øversveen
Nesteleder 1 år igjen:                       Bente Hagelund
Sekretær 2 år:                                  Trine Torp Didriksen
Kasserer 1 år:                                   Else Lillian Njaastad
Styremedlem 1 år igjen:                    Lars M. Bjerke
1.vara 1 år:                                       Sølvi H. Gulbrandsen
2.vara 1 år:                                       Ingunn Holmen

Revisor 1 år:                                      Mirela Pavlic
Vara revisor 1 år:                               Aud Irene Beritsveen

Valgkomite 2 år:  leder:                      Susanne Kristiansen

Representant til NKK avd. Hed/Opp:  Trine Torp Didriksen

Det var totalt 15 medlemer som møtte på årsmøte.

Reklamer
%d bloggere like this: